Sıkça Sorulan Sorular

Merak ettiğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz, bunlar dışında merak ettikleriniz var ise İletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Maddi tazminat isteme süresi kaç yıldır ?

Yaralanmalı trafik kazalarında süre kaza tarihinden itibaren 8 yıldır. Ölümlü trafik kazalarında ise süre kaza tarihinden itibaren 15 yıl olup eğer aynı olayda hem ölü, hem yaralı varsa tümü için tazminat isteme süresi 15 yıl olacaktır. 


Sürekli sakatlılık tazminatı ve destekten yoksun kalma (ölüm) tazminatı nasıl hesaplanır ?

Trafik kazalarında hayatını kaybedenin yakınlarına ve kazazedelere ödenecek tazminatın tutarı, sigorta poliçelerinde üst sınır olarak yer almaktadır. Hayatını kaybeden kişinin yaşı, aile ekonomisine katkısı, geride kalan yakınlarının sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Tazminatın hesaplanmasında ölen kişinin ve kazazedenin ekonomik durumu ve uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti çok önemlidir. 


Araç değer kaybı tazminatı nedir ?

Çift taraflı maddi hasarlı veya çift yaralanmalı trafik kazası geçirildiğinde, aracınızın onarımı kusur oranına göre karşı aracın sigorta teminatlarından karşılanarak yapılmaktadır. Aracınız tramer kayıtlarına, onarılan bedel kadar hasarlı araç olarak işleniyor. Siz aracınızı satarken, başkasının hatasından dolayı tamir gören veya değişen parçalar sebebiyle daha düşük fiyata aracınızı satmak zorunda kalıyorsunuz. Aracınızın kazasız iken rayiç değeri ile kazalı durumundaki rayiç değeri arasındaki fark ise sizin zararınızı ortaya koymaktadır.Bunun telafisi için sigortadan araç değer kaybı tazminatı almanız mümkün. Kusur oranında karşı aracın sigortasından tazmin edilen değer farkı bedeli Araç Değer Kaybı Tazminatıdır.


Araç değer kaybı tazminatı alma şartları nelerdir ?

Son 2 yıl içerisinde, aracınızla yaptığınız kazada km şartı aranmaksızın %100 kusur sizde olmadığı müddetçe;ilgili yönetmelik şartlarına göre araç değer kaybı alabilirsiniz.