Red Hasar Ödemeleri

Karışmış olduğunuz trafik kazasında gerçekleşen hasar tazminatını ödemekle yükümlü olan sigorta şirketi belirli sebepler ileri sürerek hasar ödemesi talebini reddedebilmektedir. Burada ödeme yükümlüsü sizin kasko şirketiniz olabileceği gibi; size, kusurlu olarak çarpan aracın Trafik Sigortası da olabilir. Her iki durumda da talebinizin reddedilme sebebi doğru değil ise hasar tazminatının ödenmesi için talepte bulunulabilir.