Pert Araç Ara Farkları

Kaza nedeniyle ağır hasar alan (%70 ve üzerinde bir oranda değer kaybına uğramış olan) ve kullanılamaz hale gelen araçlara pert araç denir. Araç perte çıktıktan sonra yapılması gereken ilk şey sigorta sahibinin 5 iş günü içerisinde sigortaya durumu bildirmesi ve aracın eksper tarafından incelenmesini istemesidir. Pert araç tazminat ödemesi tüm belgelerin toplanıp  raporların oluşturulmasıyla başlayan 10 iş günü içerisinde ödenir. Ancak süre ortalama 45 gün de sürebilmektedir.

Bazı durumlarda sigorta sahibi alması gereken ödemeden çok daha azını almak durumunda kalabilir. Genellikle sigorta şirketlerinin araç rayiç bedelini tam almadığı veya pert aracı piyasa değerinden aşağı bir tutarda hesapladığı durumlarda meydana gelebilir. Böylece aracın pert değeri de hatalı hesaplanarak, sigorta sahibine eksik ödeme yapılabilir. Doğru müracaat ile bu eksik ödeme telafi edilebilmektedir.