Kusur Dağılımı Değişimleri

Kaza sonrasında tarafların verilen kusur oranlarına itiraz etme hakları bulunur. Eğer tarafınıza verilen kusur dağılımı oranının hatalı olduğunu düşünüyorsanız, güçlü delil ve belgelerle kusur oranı değişimi yaptırabilirsiniz. Uzmanlarımızın araştırmaları sonucunda elde edilen bulgularla, haklı olduğunuz ölçüde, bilirkişilerimizce rapor hazırlanarak itiraz başvurusu yapılabilir.