Hasar Ara Fark Ödemeleri

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı B.2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında;

“Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya yeniden kullanılabilir parça ile değişimine imkân yok ise orijinali ile değiştirilir. Bu paragraf uygulaması sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez” hükmü yer almaktadır. Belirtilen hükümde hasarlı aracın öncelikle tamir edileceği, Onarımı mümkün değil ise hasara uğrayan parçanın eşdeğer parça ile değiştirileceği, Eşdeğer parçanın mevcut olmaması halinde ise yenisi (orijinali) ile değiştirileceği bildirilmektedir.

Trafik sigortalarında onarımı mümkün olmayan parçaların orijinal parça yerine mevzuata aykırı olarak merdiven altı yan sanayi olarak tabir edilen parçalarla değiştirildiği görülmektedir. Böyle durumlarda sigorta şirketinden hasar farkı bedeli talep edilebileceği gibi orijinal parçanın takılması da talep edilebilecektir.