Destekten Yoksun Kalma

Trafik kazası sonucunda ölüm meydana gelmişse; ölenin desteğinden mahrum kalan kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı adı altında talep edecekleri tazminat türüdür.

Trafik kazası neticesinde hayatını kaybedenin; ölmeyip yaşasaydı yaşamı süresince destek olacağı kişiler için, ölümden dolayı doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir.

Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler yalnızca mirasçılar değildir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler; ölenin ailesi, ( Ölenin eşi, anne, baba, çocuk), ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, ölen kişinin ölmeden önce destek aldığını ispat etmek kaydıyla üçüncü kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

Trafik kazasında vefat halinde vefat edenin yaşı, geliri ve desteğinden yoksun kalanların yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi hususlar belirlendikten sonra Yargıtayın esas aldığı PMF tablosuna göre muhtemel ömürleri göz önüne alınarak aktüer hesaplama yöntemi ile tazminat hesaplanır.